Beszámoló a Szakági Közgyűlésről

2024. 03. 27- én megtartásra került a Lovastusa Szakág által összehívott közgyűlés. A most összehívott közgyűlés indoka, hogy a szakág vezetése fontosnak tartotta, hogy az eddig elvégzett munkájáról beszámoljon, valamint részletesen a tagság elé tárja szervezeti működését, költségtervét, rendezvénynaptárját, valamint az újonnan átdolgozott Nemzeti Lovastusa Szabályzatot. Cél a szélesebb párbeszéd kialakítása, és egy olyan szabálykörnyezet megalkotása, ami mindenki számára elfogadható.

A közgyűlést a levezető elnök, Dr. Tuska Péter nyitotta meg, majd egy perces néma megemlékezést tartottak Borongics József tiszteletére.

Az első napirendi pontban megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt, -hitelesítőket és a szavazatszámláló bizottságot.
Ezután a levezető elnök indítványozta, hogy a meghívóban szereplő 2. és 3. napirendi pontot összevontan taglalhassák, melyet a megjelentek elfogadtak. A szakág új szervezeti működését, és a 2023. november 28. óta elvégzett feladatokat Kollár Csaba elnök úr ismertette.

Beszámolójában kitért arra, miképpen osztották fel a feladatköröket a Szakbizottság tagjai között, milyen irányú kapcsolatfelvételek történtek mind hazai, mind nemzetközi szinten – pl. az Alpok-Adria Lovastusa Kupához való csatlakozás, illetve az előremutató tárgyalások az alagi versenyhelyszínnel kapcsolatban.

Ismertetésre került az új Nemzeti Lovastusa Szabályzat, aminek átdolgozásában alapvető szempont volt a nemzetközi szabályrendszerhez való igazodás. Emellett bekerült a Fedeles Lovastusa versenyekre vonatkozó szabályozás és az újonnan bevezetésre kerülő Stílusversenyek szabályrendszere is.
A megjelentek elfogadták az új Nemzeti Lovastusa Szabályzatot a változtatásokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

A 2024. évi tervezett költségvetés elfogadásáról szavazott jóváhagyólag a megjelent tagság, a napirend következő pontjában a 2024. évi rendezvénynaptárról egyeztettek a jelenlévők, amely magában foglalta a szakág versenyeit, edzőtáborait, egyéb szakmai továbbképzéseit.

Kollár Csaba elnök úr tájékoztatta a Tagokat, hogy a Szakbizottság javaslatára, a Magyar Lovassport Szövetség elnökségének jóváhagyása mellett, a Lovastusa Szakág Utánpótlás kapitány posztra Sós Attila került kinevezésre.

Köszönjük minden megjelent megtisztelő részvételét a közgyűlésen, és bízunk a további sikeres együttműködésben! Kívánunk minden lovastusa versenyzőnek sikeres felkészülést és eredményekben gazdag szabadtéri szezont!

Last modified: 2024-03-28