Szakági szavazati jogosultság.

Egyéb, Hírek

A Magyar Lovassport Szövetség szabályzatai alapján:
Alapszabály 15.§ (3) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát törvényes képviselője útján személyesen, vagy jogszerű meghatalmazással egyéb képviselője gyakorolhatja.
a) A meghatalmazott személy saját tagszervezetén kívül legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait.
A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

A fentiek alapján;

  • egy tagszervezeti képviselő a saját szervezetén kívül még két szervezetet képviselhet meghatalmazással,
  • aki NEM tagszervezeti képviselő, az legfeljebb két tagszervezet meghatalmazását birtokolhatja.
SZMSZ: 13.§ (1) a) a szakági gyűlések összehívására az Alapszabály 15 16.§ vonatkozik
b) a szakági gyűlések az adott licencév végéig kerülnek összehívásra
SZMSZ: 13.§ (2) A szakági gyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a Szövetségnek azon tagjai, aki az adott licenc évben, az adott szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek.
Értelmezési segédlet a 2023. január 20. időpontra összehívott Lovastusa éves szakági gyűlésre vonatkozóan.
  • Az adott licencév vége = 2023. február 28.
  • Az adott szakág versenyzője = az a rajtengedély vizsgával rendelkező lovas, aki az adott licenc évben az adott szakág versenyengedélyével azaz lovastusa licenccel rendelkezett.
  • Az adott szakág versenyrendszere = az adott szakág által elfogadott versenynaptárban szereplő versenyek.

Last modified: 2023-01-18