KEDVES LOVASOK!

Hírek

A múlt hétvégén megrendezésre került sóskúti versenyt követően Lóska Máté azzal kereste meg a szakbizottságot, hogy a B kategória 5. számú akadálya nem felel meg a lovastusa szabályzat előírásainak. Azt kérte a jelenevő tagoktól, hogy vizsgáljuk meg az akadály szabályszerűségét és tegyük meg a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát elkövető hivatalos személy felelősége megállapításra kerüljön.

 

KEDVES LOVASOK!

A múlt hétvégén megrendezésre került sóskúti versenyt követően Lóska Máté azzal kereste meg a szakbizottságot, hogy a B kategória 5. számú akadálya nem felel meg a lovastusa szabályzat előírásainak. Azt kérte a jelenevő tagoktól, hogy vizsgáljuk meg az akadály szabályszerűségét és tegyük meg a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát elkövető hivatalos személy felelősége megállapításra kerüljön. A felelősség megállapítását és ennek következményeként a szankció alkalmazását elmondása szerint azért kérte, mert véleménye szerint rendszeresen fordul elő, hogy olyan akadályok, vagy olyan vonalvezetés kerül kialakításra a terepszakaszon, amely nem egyezik az adott kategória előírásaival, valamint szakmai elvárásaival és így a lovak fejlődését, a lovasok testi épségét veszélyezteti.

A szakbizottság a helyszínen úgy döntött, hogy Lóska Máté felvetésével kapcsolatban az objektív tények megvizsgálására lát lehetőséget és ezért a versenyt követően a szóban forgó akadály méreteit ellenőriztük. Úgy döntöttünk, hogy felkérjük a verseny vezető bíróját, pályaépítőjét, valamint technikai delegáltját arra, hogy a kritikával érintett akadályról részletes szakmai anyag alátámasztásával nyilatkozzanak, hogy az a lovastusa szabályzat előírásainak megfelel-e.

Schaller Gábor fényképekkel, rajzokkal és a lovastusa szabályzat egyes pontjainak részletes magyarázatával olyan szakmai anyagot állított össze, amelyben kétséget kizáróan igazolta, hogy az 5. számú akadály méretei teljes mértékben megfelelnek az előírásoknak. Ezt a szakmai anyagot mind a vezető bíró, mind a pályaépítő megfelelőnek találta.

A szakbizottság vizsgálata alapján egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy a B kategória 5. számú akadálya minden tekintetben megfelel a lovastusa szabályzat előírásainak. Ennek alapján a hivatalos személyek felelőssége nem állapítható meg az akadály megépítésével, vagy annak átvételével kapcsolatban.

 

A Lovastusa Szakbizottság nevében

Bakonyi Imre

elnök

 

Last modified: 2018-12-14