Bábolnán kezdünk zárt kapuk mögött!

Egyéb, Hírek

Bábolnán kezdünk zárt-kapus versennyel.

Terveink szerint Bábolnán lesz az első szakági – „zárt-kapus” – versenyünk, 2020. június 12-14.-re eső hétvégén.

***

Zárt-kapus lovastusa versenyek rendezésének szakbizottsági határozatban rögzített irányelvei

Lovastusa szakági rendelkezések

A kialakult helyzetre való tekintettel a Magyar Lovassport Szövetség Lovastusa Szakbizottsága szorgalmazza a rövid formátumú versenyek rendezését. Az egynapos versenyek lehetővé teszik, hogy a lovasok csak a versenyzés idejéig tartózkodjanak a verseny helyszínén, és ezeken a rendezvényeken minimálisra csökkenthető a közösségben (pl. istállóban) töltött idő.

Amennyiben a versenyek több napon kerülnek megrendezésre, továbbra is javasolt a rövid formátumú lebonyolítás (0. nap este: érkezés, 1. nap: érkezés, díjlovaglás, díjugratás, 2. nap: terepverseny, eredményhirdetés).

A rövid formátumú versenyek szervezése a Lovastusa Szakág költségvetéséből az alábbiak szerint kerül támogatásra: a verseny lebonyolításához szükséges minimális létszámú hivatalos személy útiköltsége és napidíja a rendező részére számla ellenében kifizetésre kerül.

A zártkapus versenyeken az alábbi előírások betartása kötelező:

 1. A versenyhelyszín teljes lezárása a közönség elől. Belépés kizárólag az alábbi személyek számára:

versenyzők és segítőik

edzők

hivatalos személyek – versenybírók, TD, pályatervező, állatorvosok, stewardok, asszisztensek

patkolókovács

akadálybírók – max. 20 – 30 fő és csak a terepnapon

rendező és kisegítő/technikai személyzet (takarítók, pályaszolgálat, technikusok, versenyiroda, időmérő, rendező munkásai)

biztonsági szolgálat

mentőszolgálat

étteremi kiszolgáló személyzet minimalizálva

szakbizottság és MLSZ elnökség tagjai

szövetségi kapitány

 1. Egy ló-lovas párossal maximum kettő, előre regisztrált, 10 évnél idősebb személy léphet a verseny területére (edző, szülő, lóápoló, segítő, sofőr, stb.). Ha a lovas több lóval indul, akkor kettő ló esetén 3 fő, kettőnél több ló esetén maximum 4 fő segítőt lehet regisztrálni. A regisztráció többnapos verseny esetén a verseny teljes időtartamára vonatkozik, nem lehet naponta új személyeket regisztrálni. Az előzetes regisztrációt legkésőbb egy nappal a versenyre való érkezést megelőzően, emailben kell elküldeni a versenyrendező felé. Ezzel együtt a lovasnak nyilatkozni kell arról, hogy sem ő, sem az általa regisztrált személyek a versenyt megelőző 2 héten belül nem voltak külföldön, illetve a versenyt megelőző 2 héten belül nem volt COVID-19-re vizsgált pozitív tesztjük.

 1. A lovasok által nevezhető lovak száma nem kerül korlátozásra, azonban a lovasok felelőssége, hogy csak annyi lovat nevezzenek a versenyre, amennyivel a regisztrálható segítők közreműködésével biztonságosan tudnak bánni. Ajánlott a versenyrendezővel való egyeztetés, a versenyhelyszínnel kapcsolatos tájékoztatás kérése.

 1. A lovasok és regisztrált személyek a bejáratnál karszalagot kapnak, amit a verseny teljes időtartama alatt viselniük kell, másra nem ruházhatják át. A karszalagok beszerzése és előzetesen elkészített regisztrációs lista szerinti kiosztása a rendező feladata.

 1. A versenyhelyszínre való belépéskor mindenkinek kötelező aláírni egy nyilatkozatot, melyben a belépő személy (lovas és segítői) kijelenti, a versenyt megelőző 2 héten belül nem volt külföldön illetve a versenyt megelőző 2 héten belül nem volt COVID-19-re vizsgált pozitív tesztje. A versenyen résztvevő technikai személyzet és hivatalos személyek számára is kötelező a belépésre jogosító karszalag viselése és a nyilatkozattétel. Ezen aláírt nyilatkozatok eredeti példányait köteles a rendező további tájékoztatásig megőrizni.

 1. A verseny rendezője köteles a verseny lebonyolításában alkalmazott technikai és hivatalos személyzet (versenybíró, pályatervező, TD, versenyiroda, állatorvos, steward, asszisztens, patkolókovács, pályaszolgálat, technikus, időmérő, vendéglátó stb.) teljes, név szerinti listáját a Lovastusa Szakbizottság számára elküldeni (lovastusa@lovasszovetseg.hu) a verseny első napja előtt 2 nappal.

 1. A Magyar Lovassport Szövetség és a Lovastusa Szakbizottság elnöksége bármely verseny helyszínén a regisztrált személyek listáján kell, hogy szerepeljen, és jogosult bármikor ellenőrizni a zártkapus versenyek szabályosságát.

 1. A versenyre regisztrált személyek (lovasok és segítőik) listáját a rendező köteles a versenyt követően elküldeni a Lovastusa Szakbizottság címére (lovastusa@lovasszovetseg.hu), illetve az aláírt nyilatkozatok eredeti példányait köteles további tájékoztatásig megőrizni.

 1. A rendező biztosítja a szájmaszkokat a 8. pont szerint regisztrált személyek számára.

 1. A versenyzők önmaguk és segítőik számára saját maguk kötelesek az előírt mennyiségű védőfelszerelésről gondoskodni!

 1. Lovaglás közben nem előírás a maszk használata.

 1. A díjugrató és terep feladat során a melegítőpályára 3 akadályt kötelező felállítani. A technikai személyzet mellett gyalogosan, a védőtávolság betartása mellett maximum 8 regisztrált személy tartózkodhat a melegítőpályán, a startlista sorrendjében. A versenyrendező döntése, hogy a melegítőpályán hány lovas melegíthet egy időben. Mindhárom feladat során tilos a melegítőpályán és annak környezetében a segítők és lovasok csoportosulása.

 1. A tereppálya bejárása során, valamint a díjugrató pályán a pályabemutató alkalmával kötelező a védőtávolságot betartani, maszkot vagy orrot és szájat eltakaró sálat vagy kendőt viselni.

 1. Eredményhirdetés: egynapos vagy rövid formátumú versenyeken a helyezettek szalagozása és a tárgyjutalom átadása a pályán kívül, gyalogosan történik. Amennyiben díjugratás a záró feladat, az eredményhirdetés történhet lóháton, fizikai kontaktus nélkül (kézfogás és díjak átadása nélkül), de tiszteletkör lovaglására van lehetőség – versenyrendező, lovasok képviselője és a TD döntése alapján.

 1. A zsűritoronyban és a bírói fülkékben a létszámot a TD-vel együttműködve minimalizálni kell.

 1. A technikai értekezleteket lehetőleg a szabadban, megfelelően nagy területen kell megtartani, hangosítással, figyelve a védőtávolságok betartására.

 1. A lelátókat és a versenypályák környezetét úgy kell lezárni, hogy az adott versenyszámban résztvevő lovas és a hozzá tartozó regisztrált személy a védőtávolságot betartva megtekinthesse a pályát.

 1. A versenyrendező a mentővel, vagy a verseny ügyeletes orvosával együttműködve esetlegesen digitális, fejhez érintős eszközzel testhőmérsékletet mérhet.

 1. Javasolt, hogy a versenyrendező biztosítson megvásárolható védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket a verseny helyszínén a lovasok és segítőik számára.

 1. A versenyekről mozgóképes élő közvetítés biztosítása ajánlott, melynek megszervezése a versenyrendezőt terhelő feladat (a közvetítésre szakági támogatás igényelhető).

 1. A rendező köteles kijelölni egy személyt, aki a fenti előírásokat és az országos érvényű rendelkezéseket betartatja.
 1. A rendező egyesület a verseny kiírásának felterjesztésével vállalja az összes, zártkapus versenyre vonatkozó szabállyal járó kötelezettséget, azok betartását.

 1. A lovasok nevezésük leadásával elfogadják a zártkapus versenyekre vonatkozó összes előírást.

 

Last modified: 2020-05-12